zorlu enerji zoren

Zorlu Enerji yüzde 100 oranında bedelli sermaye artımı planlıyor

#ZOREN ZORLU ENERJİ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verilirken, %100 bedelli sermaye artırım yapılmasına yönelik çalışmaların başlanmasına karar verildiği açıklandı.

Şirket yönetim kurulunun toplantısında bir takım kararlar aldığını duyurdu. Yapılan bildirime göre şirket 3 Milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanını 6 Milyar TL’ye yükseltilmesini karar aldığını belirtti. Zorlu Enerji hedeflenen %100’e kadar bedelli sermaye artırımı ile ihraç edilecek payların miktarına, fiyatına, satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının detaylarını 2020 . Bilançosunu takiben duyuracak.

Zorlu Enerji tarafından bedelli sermaye artırımına konu olan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde aşağıdaki ifadelere yer verildi

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 21.01.2021 tarihinde aşağıdaki kararı aldılar:

– Şirketimizce bir yandan faaliyetlerimizin verimli olarak yürütülmesi sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini sağlıklı bir şekilde tutarak . Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına,

– Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 3.000.000.000,00- TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000,00.- TL (Altımilyar Türk Lirası)’na artırılmasına,

– Bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,

– Tavan artırımına ilişkin süreç devam ederken. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,

– Hedeflenen %100’e kadar bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının. Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına,

– İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Zorlu Enerji sermaye artışıyla önce TL borçları kapatacak

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada bedelli sermaye artışıyla sağlıklı bir bilanço hedeflediklerini söyledi. Ak sermaye artışıyla gelen kaynakla ilk etapta kısa vadeli borçların kapatılacağını ve önceliğin faiz ortamından dolayı Türk Lirası borçlar olabileceğini belirtti

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada şirketin yatırımlar ve sağlıklı bilanço için bedelli sermaye artışına yönlendiğini ifade etti. Ak sermaye artışıyla gelen kaynakla ilk etapta kısa vadeli borçların kapatılacağını ifade etti ve burada önceliğin Türk Lirası borçlara verilebileceğine işaret etti.

Ak, jeotermal, dağıtım ve elektrikli sarj istasyonları alanlarında geçtiğimiz dönemde 5 milyar TL’lik yatırımlar yapıldığını, EPDK’nın dağıtım şirketleri için Aralık ayında açıkladığı beş yıllık yatırım planlarında şirketlerine düşen bölümün yaklaşık 3,5 milyar TL olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji destek mekanizmalarının da açıklanmasını beklediklerini belirten Ak, burada tarifelerin açıklanmasıyla beraber yeniden yatırım yapacaklarını söyledi.

(bloomberght.com)

0 0 oy
Beğendiniz mi?
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster