1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi

Tam 685 kişi dönüşüm talebinde bulundu!

Tam 685 kişi dönüşüm talebinde bulundu!

Tam 685 kişi dönüşüm talebinde bulundu! Borsa İstanbul’da İşlem gören bu şirkette tam 685 kişi aynı anda sahip olduğu Borsa’da işlem görmeyen nitelikteki payların Borsa’da işlem gören tipe dönüşümü için başvuruda bulundu. İşte o şirket…

Tam 685 kişi dönüşüm talebinde bulundu! Yaklaşık 140 bin lotluk bir payın Borsa’da işlem gören tipe dönüşeceği hisse tahtası son günlerde oldukça hareketli bir görünüm arz ediyor. Son iki gündür tavan olan hissede son bir ayda %52 prim yaparak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı #YGGYO hissesinde tam 685 kişi birden pay dönüşüm başvurusunda bulundu. Hisse son 2 gündür tavan

tam 685 kişi dönüşüm talebinde bulundu! 1

Pay dönüşüm ne anlama geliyor?

Borsada işlem gören tipe dönüşüm hisse senetleri, borsada halka açık olan bir şirketin ortaklarının kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüdeki hisse senetlerini satışa konu edilebilmesi amacıyla yapılan başvuruya denir.

Cümle fazla uzun ve karmaşık gelmiş olabilir. Biraz daha açık yazayım.

Bir şirketin sermayesini temsil eden tüm paylar, yani ortaklıkta payı olan kişilerin her bir payı borsada halka açık değildir; ve bunlar ha deyince borsada alınıp, satılamaz. Her şirketin borsada işlem görmeyen tipte bu tür payları vardır.

İşte bu tipteki payların borsada alınıp, satılabilmesi için önce MKK nezdinde kaydettirilmeleri gerekir. KAP’ta her gün bu tip dönüşüm talepleri duyuru şeklinde yayınlanr. Talepte bulunulur.

Borsada işlem gören tipe dönüşüm süresi ne kadardır?

Borsada işlem gören niteliğe dönüşüm süreci ise şöyle: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’ne göre, Kurul tarafından aksi bildirilmedikçe paylar, MKK duyurusundan (yani onay duyurusunda) itibaren iki iş gününden sonra satılabilir.

Yazıyı bitirirken son bir not eklemek istiyorum. Borsa okur yazarlığı açısından 22 Haziran 2013  tarihli Resmi Gazetede yayınlanan PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) yatırımcılar için önemli bir kaynaktır.

Halka arzlar, ikincil arzlar, sermaye artırım-azaltım durumları, işlem gören tipe dönüşüm durumları gibi bir çok önemli gelişme bu tebliğ çerçevesinde yapılmaktadır

Örneğin Payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için temel çerçeve bu tebliğin 15. maddesinde yasalaştırılmış.

MADDE 15  (1)Payları borsada işlem gören ortaklıkların borsada işlem görmeyen nitelikteki payları, MKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde pay sahibi tarafından MKK üyesi yetkili kuruluşlar vasıtasıyla MKK’ya yapılacak talep üzerine Kurul ücretinin Kurulca belirlenen hesaba yatırılmasından sonra borsada işlem gören niteliğe dönüşür ve borsada satılabilir.

 (2) Kurul ücreti, payların nominal değeri ile yetkili kuruluş tarafından talebin iletildiği tarihten önceki borsa ikinci seans kapanış fiyatı, borsa ikinci seans kapanış fiyatının oluşmadığı durumda en son işlem gördüğü seanstaki kapanış fiyatı arasındaki fark üzerinden ve bu Tebliğde belirtilen oranlar üzerinden hesaplanır.

(3) MKK, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmek istenen payların nominal değerini, başvuruyu yapan kişilerin isim veya unvanını günlük olarak toplu halde KAP vasıtasıyla kamuya duyurur. Ayrıca, her ayı takip eden beş iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirir.

(4) Kurul tarafından aksi bildirilmedikçe paylar, MKK duyurusundan itibaren iki iş gününden sonra satılabilir. Bu süre Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yürüttüğü pay satışları için uygulanmaz.

(5) Payları GİP’te işlem gören ortaklıkların GİP listesinde bulunmayan payları borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemez.

(6) Borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleşen toptan satışlarda bu maddede yer alan hükümler uygulanmaz. Ancak, ortaklara ait toptan satışa konu borsada işlem görmeyen nitelikteki mevcut payların aynı zamanda borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmek istenmesi durumunda bu maddenin sadece dördüncü fıkrası uygulanmaz. Bu durumda, paylar toptan satışın gerçekleştiği tarihte borsada işlem gören niteliğe dönüşür.

(7) Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmeksizin borsada işlem görmeyen nitelikte ihraç edilen payları veya borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleşen ortaklara ait mevcut payların satışından borsada işlem görmeyen nitelikteki payları alacak yatırımcıların, bu payları borsada işlem gören niteliğe dönüştürerek satabilmesi için bu maddede belirtilen esaslara uyması zorunludur.

(8) Bu Tebliğin 8 inci ve 27 nci maddesinde yer alan hükümler saklıdır.

bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı borsametre-logo.png

Borsa ve kripto haberlerine ilk siz ulaşmak için sitemize abone olmayı ve bildirimleri aktife almayı unutmayınız. Twitterdan takip ederek ve Telegram grubumuza katılarak da piyasa haberlerine ilk siz ulaşabilirsiniz.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap