Reysaş bedelli pay alma hak kullanım tarihlerini açıkladı

Reysaş Gayrimenkul bedelli pay alma hak kullanım tarihleri hakkında KAP’a açıklamada bulundu. Hak kullanım tarihleri ne zaman? Reysaş bedelli pay alma hak kullanım tarihlerini açıkladı

Reysaş bedelli pay alma hak kullanım tarihlerini açıkladı

Reysaş Gayrimenkul bedelli pay alma hak kullanım detaylarına ilişkin detaylar

Şirketimizin 1.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 253.999.999-TL artırılarak 500.000.000-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 253.999.999-TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19/08/2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-10043 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıdadır;

– Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 27/08/2021 ile 10/09/2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır.

– Yeni pay alma haklarının kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 adet pay 1 Türk Lirası’ndan satışa arz edilecektir.

– Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır.

– İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

– Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını Rüçhan Hakkı Pazarı’nın açık olduğu süre içinde satabilirler.

– Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların olması halinde “Borsa’da Satış” yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.

– Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu paylar, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirketimize iletilen satın alma taahhüdü çerçevesinde, bedelleri tam ve nakden ödenerek Sn. Egemen Döven tarafından satın alınacaktır.

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi27.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi10.09.2021

Ödeme Tarihi: 01.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi: 1.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/borsmetrecomtr

0 0 oylar
Beğendiniz mi?
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster