Kervan Gıda Halka arzı ile ilgili detaylar, nasıl hisse alınabilir?

Kervan Gıda halka arzı ile beraber geçtiğimiz halka arz Kontrolmatik’te yaşanan yanlış anlamalar burada da yaşanır mı sorusu ortaya çıktı? Bu yüzden aslında detaylı bir izaha ihtiyaç var.

Özetle kendi aracı kurumunuzdan işlem göreceği hisse koduna, borsacı deyimiyle tahtasına,işlem sırasına alış girerek katılabileceğiniz bir halka arz türü değil, belli bir aracı kurum, banka veya konsorsiyum üyeleri (kimler henüz duyurulmadı )aracılığıyla halka arza başvurabilirsiniz. Bu pandemi ortamında kimlik fotokopisi vs ile aracı kuruma hesap açarak talep toplamak ne derece mantıklı ? Spk bu durumlarda izahnamelerde şartları değiştirin diyemez mi ? Bilmiyoruz ancak piyasa günümüz pandemi koşulları birincil piyasada halka arza daha elverişli değil mi ? Bunu da tartışmak gerekiyor.

İzahmamede açıklama bu şekilde

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL’den 187.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 37.500.000 TL nominal değerli 37.500.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar, Mitat Başar, Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Mahmut Koçum, Aydın Çelik, ve Suat Erdem’in (“Halka Arz Eden Pay Sahipleri”) sahip olduğu 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 49.500.000 TL nominal değerli 49.500.000 adet B grubu payın halka arzına ilişkin İzahname’dir.


Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların %12,1’ine tekabül eden Ortaklığımızın Halka Arz Eden Pay Sahiplerine ait toplam 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet A grubu payın B grubuna dönüştürülerek dağıtıma tabi tutulması ve toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 55.500.000 TL nominal değerli, 55.500.000 adet B Grubu payın halka arzı gerçekleşecektir.

https://www.kervangida.com/wp-content/uploads/2020/11/izahname.pdf

Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

Satış yöntemi ve başvuru şekli: Satış Yöntemi:

Halka arzda satış, OYAK Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Şirket halka arzından pay satın almak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, halka arz süresi içinde başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri’nin merkez, şube ve acentelerine, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar ise OYAK Yatırım’ın merkez, şube ve acentelerine müracaat ederek talep formunu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini ve pay fiyatını belirteceklerdir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece OYAK Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

– Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi

– Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

İnternet, telefon bankacılığı veya ATM’ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM’de işlem yapmaya yetkili olma şartı aranacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için, yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit veya üstündeki en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Talep fiyatı ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Fiyattan bağımsız sadece adet bazında talepte bulunan yatırımcılar için bu adet nihai talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talepte bulunan yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesiyle (küsurat aşağı yuvarlanarak) elde edilen adet nihai talep adedi olarak dikkate alınacaktır.

– Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için, yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit veya üstündeki en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Talep fiyatı ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Fiyattan bağımsız sadece adet bazında talepte bulunan yatırımcılar için bu adet nihai talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talepte bulunan yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesiyle (küsurat aşağı yuvarlanarak) elde edilen adet nihai talep adedi olarak dikkate alınacaktır.

– Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için, farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit veya üstündeki en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece adet bazında talepte bulunan yatırımcılar için bu adet, talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay

151

bedeli olarak talepte bulunan yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesi ile (küsurat oluşması durumunda aşağı yuvarlanacaktır) elde edilen talep adedi dikkate alınacaktır.

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına OYAK Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına OYAK Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından karar verilecektir.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması hâlinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

0 0 oylar
Beğendiniz mi?
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları göster