1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi

Halka arz olan hissede kâr rekor kırdı! Hissede %133 Değişim oldu!! #BORSA

Halka arz olan hissede kâr rekor kırdı! Hissede %133 Değişim oldu!! #BORSA

Borsa İstanbul’da bilançolar gelmeye devam ediyor. Gwınd hissesinde kâr %133 arttı. Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden Gwın 2021 bilançosu ile 2022 1. çeyrek bilançosunda kârını artırdı. Ne kadar kâr elde etti? Hisse detayları neler? Tüm detayları ile… Halka arz olan hissede rekor kâr

Halka arz olan hissede rekor kâr

Galata Wind Enerji A.Ş.

Sektör:  Enerji

halka arz olan hissede kâr rekor kırdı! hissede %133 değişim oldu!! #borsa 1

Faaliyet Alanı:  Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme’mizin 3 no’lu “Amaç ve Konu” maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde aşağıda yer almaktadır. Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: A) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, B) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, C) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak kaydıyla; faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhidi, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, d) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil veya garantör olmak, e) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, f) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların paylarını, pay senetlerini, tahvillerini vd. sermaye piyasası araçlarını aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, h) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, ı) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know now) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek, j) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapmak, k) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluşundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Hisse Grafiği

halka arz olan hissede kâr rekor kırdı! hissede %133 değişim oldu!! #borsa 2
halka arz olan hissede kâr rekor kırdı! hissede %133 değişim oldu!! #borsa 3

Pazar:  Yıldız Pazar

Dahil Endeksler:  XU100, XUTUM, XUHIZ, XELKT, XYUZO, XSBAL, XHARZ, X100S, XYLDZ, X100C

Kayıtlı Sermaye:  1.000.000.000

Ödenmiş Sermaye:  534.791.458

Halka Arz Tarihi:  15.04.2021

Halka Açıklık Oranı (%):  30

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi

paraajansı Takip İçin üye olmayı unutmayın =>(Cafer Sadık BORAN)

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap