borsametre

Borsa İstanbul'da pay devri tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devrini içeren işlem tamamlandı. Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.